Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 03:10

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ AN NINH MÔI TRƯỜNG

Trong lịch sử phát triển, ngày nay loài người đã đạt được những bước tiến nhanh chưa từng có, nhưng cũng chưa bao giờ loài người đứng trước những thách thức, nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của mình như hiện nay: cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia... Đó là những vấn đề an ninh phi truyền thống, đang đặt ra những yêu cầu bức thiết phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế để đối phó, vì sự tồn tại, phát triển nh thường của mi quốc gia, dân tộc cũng như của toàn nhân loại.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 34 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành