Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 03:16

KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG AN NINH NGUỒN NƯỚC TOÀN CẦU

Nguồn nước là yếu tố tiền đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người. Nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất, tái sản xuất ra giá trị hàng hóa, từ thực phẩm thiết yếu đến sản phẩm công nghệ hiện đại (điện năng, lọc dầu, khí đốt...). Không có nguồn nước thì không có sự sống, không có nền văn minh nhân loại. Trên thế giới có 97% nước là nước mặn, 3% là nước ngọt, song 2/3 lượng nước này tồn lại trong dạng sông băng và núi băng ở các cực, phần còn lại rất nhỏ, tồn tại dạng nước ngầm, trên mặt đất và trong không khí.

           Trên đây là trích dẫn tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 6 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành