Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 03:39

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI DUY NHẤT VÀ TƯ HỮU HÓA MẬU DỊCH SAU CHIẾN TRANH CỦA NHẬT BẢN

Nhật Bản đã bị các nước đồng minh chiếm đóng kể từ sau thất bại của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trong thời gian này mọi giao dịch Quốc tế đều được thực hiện thông qua chính phủ Nhật Bản và SCAP (Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh). Giá cả quốc tế và trong nước ít có quan hệ với nhau, giá trong nước bị kiểm soát nghiêm ngặt trong điều kiện thị trường đen phát triển mạnh. Trong thời kỳ ngay sau chiến tranh, đồng Yên không được tự do sử dụng ngay cả ở Nhật Bản (hầu hết mọi sản phẩm đều được phân phối theo định lượng).

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 14 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành