Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 03:57

KHÁI QUÁT KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT SIÊU LẠM PHÁT SAU CHIẾN TRANH VÀ KẾ HOẠCH DODGE, 1945 – 1950

Nền kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn ngay sau chiến tranh (1945-50) kết thúc. Nhật Bản vượt qua những khó khăn này thông qua những chính sách kinh tế của Chính phủ, nhưng lại không chú trọng vào phân phối thu nhập của nền kinh tế.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 32 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành