Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 04:07

Khái quát về thể thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo luật kinh tế Cộng hòa liên bang Đức

Ở Đức có vấn đề tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh của Cộng hòa dân chủ Đức. Trước đây về mặt lý luận, vấn đề này được hiểu rất khác nhau và trên thực tế, ở Đức, nó được giao cho cơ quan ủy thác quản lý nghiên cứu và chuyển các doanh nghiệp Nhà nước đó cho một nhóm người điều hành.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 4 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành