Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 04:13

KHÁI QUÁT NHỮNG ẢNH HƯỞNG KINH TẾ CỦA LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHI TẬP TRUNG KHÁC Ở NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH

Những ảnh hưởng đối với nền kinh tế tập Nhật Bản đã đưa ra một loạt chính sách cải cách sau chiến tranh, đặc biệt là các “chính sách phi tập trung”, trong bối cảnh nước Nhật bị chiến đóng dưới sự kiểm soát của các cường quốc đồng minh. Cần nghiên cứu và đánh giá tính hiệu quả của chính sách phát triển và khả năng chuyển giao cho các nước của chúng. Trong chuyên đề này, tập trung vào hai nhóm chính sách phi tập trung hóa.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 23 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành