Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 07:38

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ BIẾN ĐỔI CỦA HỆ THỐNG MẬU DỊCH CHÂU Á MỚI

Vận tải liên vận đa phương tiện trong nước và quốc tế vốn đã tiến bộ cùng với sự phát triển của vận chuyển hàng hoá bằng công-ten-nơ, đã trở thành phương thức phân phối hàng hoá quốc tế chủ chốt vào đầu thập kỷ 80. Để việc vận chuyển liên vận này hoạt động được thuận lợi, cần phải có một hệ thống phân phối tổng thể, bao gồm mọi yếu tố tạo nên hệ thống phân phối: đóng gói, kho hàng, gửi hàng (cảng và kiểm tra hải quan), vận chuyển xe tải, xếp hàng và vận chuyển bằng tàu,... Bộ luật mới mang tính cách mạng ở chỗ nó tạo ra nền tảng pháp lý cho việc vận chuyển hàng hoá liên vận đa phương tiện trong nước và quốc tế - nói cách khác là một hệ thống phân phối toàn bộ - và qua đó, thúc đẩy nó phát triển hơn nữa.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 21 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành