Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 07:49

KHÁI QUÁT CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH

Ở Nhật Bản trước chiến tranh, nông nghiệp chiếm ưu thế trong nền kinh tế, canh tác là nguồn lực quan trọng nhất và ai kiểm soát được đất sẽ chi phối được xã hội. “Địa chủ” (Jinushi), sở hữu tới gần nửa số đất canh tác và có sức mạnh áp đảo trong các cộng đồng nông thôn. Thượng viện lúc đó có rất nhiều địa chủ và bất cứ một nỗ lực nào nhằm cải thiện địa vị của tầng lớp tá điền, gây bất lợi cho họ, đều bị chặn lại. Mặt khác, canh tác do 5,5 triệu hộ nông dân trồng cây, một phần ba số đó là các tá điền (Kosaku), những người không có sở hữu ruộng riêng và phải thuê những mảnh đất nhỏ của các địa chủ. Những người cấy rẽ nay phải trả gần nửa số sản phẩm của họ cho địa chủ, như là địa tô, và phải vật lộn trong nghèo khó. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của những bất bình xã hội ở Nhật Bản trước chiến tranh. Những thực tế này vẫn còn tiếp tục cho đến khi tiến hành cải cách ruộng đất mạnh mẽ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ II. Cuộc cải cách này đã hoàn thành mục tiêu là mang lại ruộng đất cho dân cày và xoá bỏ chế độ địa chủ. Do vậy, cải cách ruộng đất ở Nhật Bản được xem là một ví dụ về thành tựu trong lịch sử cải cách nông nghiệp. Thực ra, kinh nghiệm của Nhật Bản là một ngoại lệ hiếm hoi, bởi vì hầu hết cố gắng cải cách ruộng đất Thế giới thứ ba không đạt được kết quả mong muốn.

      Trên đây là trích dẫn tài liêu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 157 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành