Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 08:07

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO VIỆC NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Giữa những năm 1950, đầu tư vào máy móc và thiết bị cũng bắt đầu tăng do sự tăng trưởng nhanh và cơ cấu nhu cầu thay đổi và thúc đấy. Máy móc và thiết bị thừa hưởng từ chiến tranh, như các nhà máy thép cũ, đã trở nên lỗi thời và không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu mới. Cơ cấu nhu cầu thay đổi đã tạo ra các ngành mới đòi hỏi được đầu tư mới. Nên nhớ rằng thị trường các hàng hoá chế tạo mở rộng nhanh chóng này đã gây khó khăn cho việc thâm nhập của các công ty nước ngoài ít nhất cũng tới giữa những năm 60. Năm 1959, tỷ lệ tự do hoá thương mại mới chỉ có 26%, tức là chỉ có 26% tổng giá trị hàng nhập khẩu nghiễm nhiên được phép nhập vào trong nước. Tự do hoá thương mại đã tiến triển nhanh và cuối năm 1961 tỷ lệ này đã đạt 80%. Do đó, việc nhập khẩu thép đã được tự do hoá từ năm 1961, ô tô-năm 1965 và máy điện toán - năm 1971. Tuy nhiên, phần hàng nhập khẩu đã không tăng nhanh ở nhiều thị trường hàng hoá chế tạo. Vào cuối những năm 60 và đầu 70, Nhật Bản đã cho phép tự do hoá đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản. Tuy nhiên, phần thị trường của các công ty nước ngoài vẫn còn thấp. Do đó, các công ty Nhật Bản đã phải đương đầu với thị trường nội địa tăng trưởng nhanh và thị trường thế giới cũng tăng, nếu mức tăng thấp hơn mức tăng tương ứng ở Nhật Bản. Sự tăng trưởng nhanh này đã tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về máy móc và trang thiết bị, trong khi sự tăng nhanh đầu tư vào máy móc và trang thiết bị đi làm tăng nhanh nhu cầu về công nghệ tiên tiến. Các công ty hiện có và cả những ngành mới ra đời, như thép, đã mở rộng hoạt động, và tất cả các công ty này đã tìm máy móc và trang thiết bị hàng đầu thế giới lúc bấy giờ. Các ngành mới cũng đã xuất hiện như trong lĩnh vực hoá dầu và thiết bị điện. Ngành công nghiệp ô tô, mặc dù đã tồn tại từ trước chiến tranh nhưng lại chủ yếu hạn chế trong lĩnh vực sản xuất xe tắc xi và các xe quân sự, cũng có thể được coi là một ngành mới. Những ngành mới này đòi hỏi có đầu tư mới và công nghệ mới tiên tiến trên một quy mô lớn.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 9 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành