Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 07:37

VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ĐÔNG NAM Á (AEC)

        Việc hội nhập kinh tế được xem là một yếu tố chính của việc hội nhập khu vực, theo đó biên giới kinh tế giữa các nước và/hoặc khu vực tham gia sẽ được phá bỏ, thay vào đó là sự tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và các nhân tố sản xuất. Theo Balassa (1961), hội nhập kinh tế được phân thành các cấp độ: FTA, liên minh hải quan, thị trường chung, liên minh kinh tế và hội nhập kinh tế hoàn toàn. Ở cấp độ FTA, các nước thành viên sẽ gỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các nước trong nội khối và vẫn duy trì chính sách thuế riêng đối với những nước không phải thành viên. Khi chính sách thuế đối với nước thành viên và các nước không phải thành viên đã tương đồng như nhau thì mức độ hội nhập đã được nâng lên thành liên minh hải quan. Khi tất cả các hình thức phân biệt đối xử kinh tế với các nhà cung cấp nước ngoài trong khu vực hội nhập được loại bỏ thì đã thiết lập được thị trường chung. Khi đã đạt tới mức độ thị trường chung thì cộng đồng khu vực sẽ hướng tới liên minh kinh tế để xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt về các yếu tố chính sách giữa các nước tham gia. Khu vực sẽ đạt đến mức độ hội nhập kinh tế hoàn toàn (mục tiêu hướng tới của EU và AEC) khi thành lập được một thị trường thống nhất (Lloyd, 2004).

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 264 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành