Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 08:07

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Y TẾ TRUNG QUỐC

Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung, y tế Trung Quốc được phân chia quản lý trên bốn phương diện.

Thứ nhất, Y tế cộng đồng. Về mặt dịch vụ y tế cộng đồng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, phòng tránh bệnh dịch tại các địa phương và trên cả nước, phòng tránh bệnh truyền nhiễm… Thời kỳ này, y tế Trung Quốc nhấn mạnh chủ trương “phòng tránh là chủ yếu”, ngoài ra còn có chủ trương “phong trào y tế yêu nước” đi sâu vào các tổ chức cơ sở, tổ chức khu phố. Do nhà nước chủ trương coi trọng việc phòng tránh đối với các căn bệnh lây lan nên hầu hết các căn bệnh truyền nhiễm đều được kiểm soát một cách hiệu quả. Việc phòng tránh các dịch bệnh như sán máng, nhiễm khuẩn…. đều được kiểm soát một cách triệt để.

Thứ hai, bảo hiểm lao động y tế: Năm 1951, Hội đồng chính phủ ban hành “Điều lệ về bảo hiểm lao động”, lấy đó làm căn cứ xây dựng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động cho những người đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp cũng như những người đã về hưu trong cả nước. Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm lao động y tế do các tổ chức xí nghiệp trực tiếp thi hành, chi phí cho bảo hiểm lao động y tế sẽ được trích ra từ lợi nhuận hoặc tiền vốn của cơ quan. Đối tượng được đảm bảo y tế lao động là các nhân viên đang làm việc hoặc những nhân viên đã về hưu thuộc các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp đó, những người thân của họ như cha mẹ, vợ (chồng), con cái còn đang ở tuổi vị thành niên mà không có chế độ đảm bảo về lao động y tế thì cũng được trợ cấp một nửa so với họ. Các nhân viên đang làm việc tại xí nghiệp hoặc những người đã về hưu và các thành viên trong gia đình họ cũng được hưởng ưu đãi chung, số người được hưởng chế độ bảo đảm y tế lao động này lên tới 200 triệu người.

          Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 258 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành