In trang này
Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 08:11

TỔNG KẾT KINH NGHIỆM CẢI CÁCH QUẢN LÝ VÀ LAO ĐỘNG SAU CHIẾN TRANH CỦA NHẬT BẢN TRƯỜNG HỢP CỦA NGÀNH THÉP (PHẦN 2)

Công đoàn xí nghiệp đã đem lại cho giới quản lý một lực lượng lao động có tinh thần hợp tác để đổi lấy an ninh về việc làm và tiền lương tăng liên tục cùng với thâm niên. Chính nhờ có lực lượng lao động ổn định này, giới quản lý có thể an tâm đầu tư dài hạn, liên tục áp dụng những cải tiến mới và sẵn sàng đào tạo lại công nhân khi cần thiết. Hơn nữa, công đoàn xí nghiệp không đòi hỏi phải có sự phân loại việc làm cứng nhắc như công đoàn ngành, vì mức lương không phụ thuộc vào việc phân loại việc làm mà do thâm niên, chức vụ và việc đánh giá công trạng, có chú trọng đến những thuộc tính khách quan của mỗi cá nhân như thâm niên và số lượng thành viên gia đình quyết định. Nhờ vậy, lực lượng lao động có tổ chức ở Nhật Bản rất linh hoạt và được công ty đào tạo cho các nhiệm vụ đa năng. Ví dụ, vào những năm 70, ở Công ty General Motor có hơn 100 loại công việc, trong khi ở Công ty Toyota chỉ có 3. Lực lượng lao động đa năng đã giúp thực hiện được một hệ thống sản xuất “đúng giờ” (just-in-time) nổi tiếng.

       Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 144 lần