In trang này
Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 08:17

KHÁI QUÁT CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CỦA CÁC NỀN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHÂU Á

  Trong thập kỷ 80, tốc độ tăng trưởng của các nước này tuy có chững lại tí chút song cái gọi là Bốn Con Rồng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thông qua mậu dịch hàng chế biến của mình, các NIE đã tác động mạnh vào các nước phát triển. Với quan hệ kinh tế đang ngày càng chặt chẽ giữa các NIE châu Á và Nhật Bản, ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản mở các cửa hiệu ở các nước này. Không chỉ hàng may mặc, sản phẩm nhiệt đới và các hàng công nghiệp nhẹ khác mà cả tivi, máy ghi âm mà các hãng điện tử khác đều tìm được cách thâm nhập ngày càng sâu vào thị trường Nhật Bản. Sự quan tâm của Nhật Bản đến các NIE đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó, do những mất cân đối thương mại đặt ra cho mình, một số nước phát triển – kể cả Mỹ - đang tỏ ra lo ngại và thậm chí bộc lộ những tâm lý bảo hộ trong quan hệ với các nền kinh tế mới đang tăng trưởng này.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 180 lần