Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 04:13

SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH HGE VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CHIẾN TRANH CỦA NHẬT BẢN

Hệ thống tài chính của một nền kinh tế thường đáp ứng nhu cầu đặc thù cho nền kinh tế thực tế lúc đó. Vì vậy để hiểu được những thay đổi trong hệ thống tài chính sau chiến tranh, cần thiết phải hiểu được những thay đổi diễn ra trong nền kinh tế thực tế của Nhật Bản.

Việc thực hiện từng giai đoạn dựa vào thương mại của sự phát triển kinh tế Nhật bản đã xác định thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 đến cuối thời kỳ tăng trưởng cao (HGE) là thời kỳ thay thế xuất nhập khẩu thứ hai. Công nghiệp nặng và hoá chất được thiết lập trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, là động cơ tăng trưởng trong thời kỳ này mặc dù nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp về mặt việc làm và vào các ngành công nghiệp tơ tằm và dệt vải bông xét về mặt thu nhập xuất khẩu. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình công nghiệp hoá nặng và hoá chất đã tăng lên trong thời kỳ này. Trong thời gian chiến tranh, sức mạnh quân sự tăng lên đồng nghĩa với mở rộng sản xuất trong công nghiệp nặng và hoá chất. Trong HGE, sự chênh lệch lớn về kỹ thuật với các nước phương Tây nảy sinh do sự cô lập của Nhật bản với sự phát triển các nước phương Tây, đã trở thành động lực chủ yếu.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 15 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành