Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 07:37

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT VÀ CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực nhà nước có nhiều lý do khác nhau, mỗi người có cách tiếp cận và quan điểm khác nhau. Song, thông thường được lý giải bởi những lý do cơ bản sau:

Quyền lực được xem là khả năng của cá nhân hay tổ chức có thể buộc các cá nhân hay tổ chức khác phải phục tùng ý chí của mình. Quyền lực luôn tồn tại trong những mối quan hệ cụ thể quan hệ quyền lực) ở đó, chủ thể quyền lực nhờ vào khả năng nào đó của mình mà buộc đối tượng quyền lực phải phục tùng, chịu sự sai khiến của mình. Quyền lực nhà nước được xem là khả năng của nhà nước để buộc các cá nhân, tổ chức trong xã hội phải phục tùng Nhà nước.

           Quyền lực nhà nước luôn thể hiện trong các mối quan hệ nước không được tổ chức và thực hiện đủ mạnh nó sẽ không có hiệu lực hoặc có hiệu lực thấp, nghĩa là, chủ thể quyền lực không ban hành được mệnh lệnh hoặc mệnh lệnh của họ ban hành không được thực hiện nghiêm chỉnh, chính xác và triệt để. 

             Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành