Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 02:05

SỰ THAY ĐỔI CỦA CẤU TRÚC AN NINH TẠI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong thời gian qua, Mỹ chú trọng củng cố, mở rộng phạm vi hoạt động của các hiệp ước với đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Thái Lan và Philippin trên cơ sở duy trì sự chia sẻ về những giá trị cốt lõi. Đáng chú ý trong giai đoạn này là chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản và Ôxtrâylia. Liên minh Mỹ - Nhật là trụ cột chính trong chính sách của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian qua, tiếp tục được nâng cấp, mở rộng phạm vi, lĩnh vực cũng như tăng cường chiều sâu hợp tác an ninh, quốc phòng, chủ yếu xuất phát từ yêu cầu đối phó với mối đe dọa chung là Trung Quốc.

Tiếp theo đó, mục tiêu của Mỹ được đặt vào việc thiết lập và thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đối tác mới như Ấn Độ và ASEAN, trong đó đặt trọng tâm vào một số nước trong ASEAN. ASEAN từng bước khẳng định được vị trí “trung tâm” trong chiến lược của Mỹ tại khu vực. Nguyên nhân chính dẫn đến sự quan tâm của Chính quyền Trump đối với Đông Nam Á xuất phát từ vai trò của tiểu khu vực này trong tổng thể IPS (chiến dịch Ấn độ dương- Thái bình dương)[1]. Chính sách của Mỹ đối với ASEAN về cơ bản có xu hướng ủng hộ sự gắn kết trong ASEAN nhằm tạo nên một sức mạnh để ngăn chặn Trung Quốc. Điều này ngược lại với chính sách của Trung Quốc, có xu hướng chia rẽ ASEAN, tận dụng ưu thế hơn. hẳn của mình để áp đặt trong các mối quan hệ song phương với từng nước thành viên ASEAN.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Prashanth Parameswaran: ASEAN's role in a U.S. Indo - Pacific Strategy, Wilson Center, Asia Program, 2018, p.2

Đã xem 55 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành