Thứ tư, 23 Tháng 7 2014 00:00

Kinh nghiệm nước ngoài về kinh doanh bất động sản

     Tài liệu này giới thiệu kinh nghiệm của một số nước về chính sách liên quan đến thị trường bất động sản để tham khảo. Khái quát chung cho thấy các nước đều rất quan tâm đến thị trường bất động sản. Tuy có khác nhau, nhưng nhìn chung các nước đều có tương đối đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường này hoạt động hiệu quả, lành mạnh, ổn định, có tính chuyên nghiệp cao và đều có xu hướng mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường này được thể hiện từ các quy định của Luật đến các quy định, chính sách xử lý từng tình huống cụ thể, nhất là khi có biến động không ổn định của thị trường bất động sản (lúc “nóng”, lúc “lạnh” thậm chí “đóng băng”). Các nước đều có sự quan tâm đặc biệt đến thị trường nhà ở, vì đây là thị trường nhạy cảm liên quan trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu về chỗ ở của người dân, nhất là đối với các đối tượng thu nhập thấp.

Đã xem 125 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành