Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 00:00

Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá của Mỹ

1 Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá của Mỹ

1.1 Quan điểm, mục tiêu sử dụng  chính sách chống bán phá giá của Mỹ

Mỹ là nước điển hình theo đuổi chính sách chống bán phá giá bảo hộ triệt để nhằm thực hiện mục tiêu ban đầu, được ghi trong Luật Thuế năm 1916 là chống lại hành vi bán phá giá nếu nhằm mục đích thực hiện loại bỏ hay gây tổn hại cho một ngành sản xuất của Mỹ hay để ngăn chặn sự ra đời của ngành sản xuất. Tuy nhiên, sau này các văn bản luật được xây dựng đã thể hiện rõ chủ trương thực hiện bảo hộ triệt để thông qua các biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là chống bán phá giá. Là thành viên của WTO, Mỹ vẫn phải thực hiện các quy định của Hiệp định ADA, song lợi dụng những quy định không cụ thể của Hiệp định để bổ sung nhiều yếu tố mới trong quy định của pháp luật nhằm tối đa hóa khả năng áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Cụ thể, trong vấn đề xác định biên độ bán phá giá, Mỹ đưa ra phương pháp không được nêu trong Hiệp định ADA là phương pháp zeroing, phương pháp này tối đa hóa kết quả biên độ phá giá, bên cạnh đó, Mỹ cũng triệt để áp dụng quy chế kinh tế phi thị trường đối với một số nước, trong đó có Việt Nam, với việc sử dụng quy chế này, kết quả tính toán sẽ phụ thuộc nhiều vào lựa chọn của cơ quan điều tra và thường bất lợi cho nước bị điều tra. Pháp luật CBPG của Mỹ cũng trao quyền cho cơ quan điều tra tự quyết định trong nhiều vấn đề như xác định SPTT, ngành sản xuất trong nước, hay quyết định việc sử dụng nguồn thông tin, trong đó, thực tế cơ quan điều tra lại dựa vào thông tin được cung cấp từ phía nguyên đơn (các nhà sản xuất trong nước), điều đó tất nhiên bất lợi cho bị đơn nước xuất khẩu.

Trong giai đoạn từ 1995 đến 2011, Mỹ đã tiến hành 452 cuộc điều tra, trong đó có 304 cuộc dẫn đến áp dụng biện pháp CBPG (tỷ lệ 67.2%). Các nước xuất khẩu thường bị điều tra CBPG ở Mỹ chủ yếu là các nước Châu Á...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 134 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành