Thứ bảy, 20 Tháng 9 2014 00:00

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

1. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở một số nước trên thế giới

1.1. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở Trung Quốc

Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam về điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế, xã hội. Song song với việc phát triển kinh tế, Trung Quốc cũng rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, kể từ khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã có được những bước tiến lớn trong việc cải cách hệ thống BHXH, trong đó có chế độ TNLĐ, BNN. Năm 1994, Luật Lao động được ban hành, điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, và cũng dành một chương riêng quy định về “Bảo hiểm xã hội và phúc lợi xã hội”. Theo đó, hệ thống BHXH được cải tổ theo các nội dung: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm TNLĐ, BNN và bảo hiểm thai sản.

Cùng với quá trình phát triển của BHXH ở Trung Quốc, năm 1996, Bộ Lao động ban hành các quy định mới về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động để phù hợp với điều khoản của Luật Lao động và cơ chế BHXH vừa được cải tổ. Năm 2003, Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ về bảo hiểm TNLĐ, BNN. Chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN nhằm đáp ứng hai yêu cầu: thứ nhất là đáp ứng mục tiêu của BHXH, thứ hai là phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng lao động.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang có những nỗ lực trong việc thiết lập chế độ bảo hiểm TNLĐ,BNN bao gồm: phòng chống thương tích xảy ra trong lao động, bồi thường và phục hồi chức năng cho người lao động bị các thương tổn liên quan đến công việc.

Đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN

Năm 2003 Hội đồng Nhà nước đã ban hành Điều lệ về bảo hiểm tai nạn lao động, có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2004. Theo quy định của Nhà nước tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều phải tham gia và đóng phí bảo hiểm TNLĐ, BNN vĩnh viễn cũng như tạm thời cho toàn bộ người lao động của họ. Những đơn vị không tham gia chế độ TNLĐ, BNN, khi xảy ra TNLĐ, BNN thì đơn vị phải chịu trách nhiệm chi trả các chế độ như quy định trong Điều lệ...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 831 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành