Thứ năm, 06 Tháng 8 2015 00:00

Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân và phương hướng hoàn thiện

Theo xu hướng toàn cầu hóa đã thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển của mọi nền kinh tế. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thuế với khung chính sách, bộ máy và cơ chế thu được cải cách tích cực theo xu thế chung, từng bước dần hoàn thiện, phù hợp với những tiêu chí quốc tế, thể hiện tốt vai trò là công cụ quản lý và điều tiết kinh tế vĩ mô có hiệu quả của Nhà nước. Các chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân đã bao quát được toàn bộ đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế góp phần đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế do chưa phù hợp với thực tiễn, cùng với sự rườm rà về thủ tục hành chính chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế. Trong bối cảnh đó, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra do xu hướng suy thoái toàn cần đã tác động đáng kể đến bối cảnh kinh tế trong nước và các quốc gia khác.

Vấn đề toàn cầu hóa nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực cũng như kinh tế thế giới với quy mô rộng lớn đòi hỏi các quốc gia phải đạt tới trình độ cao một cách toàn diện để được hội nhập và được đảm bảo công bằng. Để tạo đà cho việc hội nhập các chính sách liên quan đến quản lý xã hội, quản lý kinh tế cần phải được nhanh chóng giải quyết, bởi đó là lợi thế cho quốc gia đều có lợi thế khi bước vào hội nhập. Công tác quản lý nhà nước đối với thuế cần chuẩn bị được một đội ngũ cán bộ tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ công nghệ thông tin cao; hệ thống thuế và thuế thu nhập cá nhân phải hoàn thiện với những quy định phù hợp thông lệ quốc tế, bao quát những biến động mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội v.v..

Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các quốc gia cần xây dựng một kế hoạch chiến lược có nội dung cụ thể,với hệ thống tổ chức chặt chẽ, chính sách thông thoáng cởi mở. Nguồn thu ngân sách ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chính sách, chương trình và cung cấp các dịch vụ công của chính phủ, song chất lượng quản lý thuế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển của các khu vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến hệ thống thuế và việc nó vận hành thế nào. Một hệ thống quản lý thuế mang tính áp đặt và chỉ với mục đích tận thu sẽ làm hạn chế hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, khả năng tham nhũng cao tại cơ quan thuế ẩn chứa hậu quả rất lớn: Chính phủ sẽ mất nguồn thu đáng kể nếu các cán bộ thuế thông đồng để người nộp thuế trốn thuế, người nộp thuế tuân thủ sẽ bị nhũng nhiễu, ấn định thuế cao, chi phí kiện tụng, tranh chấp lớn... Để loại bỏ điều đó cần có những nỗ lực tăng cường quản lý thu nhằm hạn chế tham nhũng...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 1278 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành