Thứ sáu, 22 Tháng 4 2016 00:00

Tổng quan chung về hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Hội nhập quốc tế là quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia/vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia các tổ chức, thiết chế, cơ chế, hoạt động hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển của bản thân mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ đó và nhằm tạo thành sức mạnh tập thể giải quyết những vấn đề chung mà các bên cùng quan tâm. Thực tế hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực; diễn ra trên nhiều cấp độ: song phương, khu vực và toàn cầu; thu hút hầu hết các nước trên thế giới. mức độ hội nhập quốc tế cũng ngày một sâu sắc và toàn diện hơn. Hội nhập quốc tế theo đúng nghĩa đầy đủ là hội nhập trên tất cả lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Hội nhập quốc tế là quá trình tất yếu phát triển lâu dài về mối quan hệ giữa con người với con người bởi con người muốn tồn tại và phát triển phải có mối liên kết chặt chữ với nhau. Tương tự như mối quan hệ giữa người với người trong một xã hội nhất định thì mối quan hệ giữa một quốc gia với một quốc gia cũng thể hiểu sự phát triển trên cơ sở gắn kết với các quốc gia khác.

Sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc các lĩnh vực của đời sống xã hội và xã hội hóa các lực lượng sản xuất. Quá trình xã hội hóa và phân công lao động ở mức cao đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia và được quốc tế hóa ngày càng sâu sắc thể hiện ở việc hợp tác ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia theo hình thức song phương, tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu. Sự quốc tế hóa như vậy thông qua việc hợp tác ngày càng sâu giữa các quốc gia ở tầm song phương, tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu.

Những năm gần đây, phạm vi hội nhập quốc tế giữa các quốc gia ngày càng được mở rộng trên cơ sở hội nhập toàn diện và sâu rộng như một thực thể thống nhất tương tự quốc gia liên bang trong Liên minh Châu Âu (EU). Bên cạnh đó, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đang dần củng cố và hòa nhập sâu rộng quá trình hội nhập trên cơ sở xây dựng cộng đồng kinh tế, cộng đồng chính trị - an ninh và cộng đồng văn hóa xã hội.

Các Châu lục và liên châu lục trên thế giới cũng đang hình thành các thiết chế liên kết chặt chẽ phản ánh sự hội nhập toàn diện, sâu sắc của các quốc gia trong một thế giới hiện đại như việc thành lập liên minh châu phi (AU) năm 2002 hay thành lập liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) năm 2008 v.v...

Như vậy, bối cảnh hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế chủ đạo trong sự phát triển của thế giới ngay nay. Hội nhập quốc tế đã, đang và sẽ chi phối, quyết định toàn bộ các quan hệ quốc tế và làm thay đổi cấu trúc toàn cầu , dù cho thế giới vẫn còn tồn tại những bất đồng và chia rẽ...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 382 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành