Thứ bảy, 18 Tháng 6 2016 14:46

Khái quát sự phát triển pháp luật điều chỉnh quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam được khởi động chính thức từ năm 1987, khi Luật đầu tư nước ngoài lần đầu tiên được ban hành. Tiếp đến là việc trở thành thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và bắt đầu đệ đơn gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 1995. Điểm quan trọng tiếp theo là ký kết Hiệp định Thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ năm 2000. Sự kiện phản ánh hội nhập toàn diện nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới là việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 07-11-2006 và là thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á Thái Bình dương (TPP) năm 2016. Đi liền với những mốc thời gian trong là sự phát triển cơ chế bảo hộ lợi ích cho các chủ thể trong quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Quá trình này đồng thời phản ánh sự tương tác thực tế giữa Việt Nam với thế giới nhằm xác định các cơ chế thực hiện lợi ích cho các chủ thể liên quan đến tài sản trí tuệ.

Nếu năm 1987 cơ chế điều chỉnh quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chỉ bó hẹp trong phạm vi Điều lệ về cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa về sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo nghi định số 31/CP ngày23-01-1981 được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 92/HĐBT ngày 05-8-1986 của Hội đồng bộ trưởng thì đến năm 1995 trong phần VI Bộ luật dân sự năm 1995 đã quy định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đến năm 2000 cơ chế điều chỉnh quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ lại một lần nữa được củng cố và điều chỉnh nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế lĩnh vực khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội bằng các Hiệp định mà Việt Nam tham gia, ký kết như Hiệp định với chính phủ Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả (1997) ; Hiệp định với liên bang Thụy Sỹ về bảo hộ sơ hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩn vực sở hữu trí tuệ 1999; Nghị định số 76/CP ngày 29-11-1996 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự; Nghị định số 63/CP ngày 24-10-1996 của chính phủ quy định chi tiết sở hữu công nghiệp; Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2000...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 108 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành