Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 15:40

Kinh nghiệm của Nhật Bản về chính sách cạnh tranh - chống độc quyền

 

Luật chống độc quyền của Nhật Bản đã được ban hành hơn nửa thế kỉ nay, nhưng cho đến gần đây, chính sách kinh tế của Nhật Bản mới chuyển sang dựa nhiều hơn vào cạnh tranh. Thái độ của Nhật Bản đối với chính sách cạnh tranh đang thay đổi. Ý tưởng về cạnh tranh trở thành trung tâm của các kế hoạch cải cách mới nhất của Nhật Bản về quản lý, điều hành nền kinh tế. Hiệu quả đầu tư và đổi mới quản lý kinh tế cũng như lợi ích của người tiêu dung được nâng cao nhờ các biện pháp như xóa bỏ cân đối cung cầu vốn được coi là một trong những lý do cần kiểm soát mức độ tham gia thị trường, xóa bỏ các miễn trừ áp dụng pháp luật cơ bản về cạnh tranh và các miễn trừ ngầm định do các hướng dẫn hành chính đưa ra.

Cạnh tranh ngày càng được áp dụng rộng rãi và luật cạnh tranh cơ bản của Nhật Bản là sự thay đổi to lớn trong quan điểm về yêu cầu quản lý chặt chẽ để thiết lập trật tự kỷ luật trong kinh doanh – một đặc trưng của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và của mối quan hệ truyền thống giữa chính phủ và doanh nghiệp ở Nhật. Thành công của cải cách pháp lý đang diễn ra là nhờ sử dụng rộng rãi nguyên tắc cạnh tranh trong quy định pháp lý, thông qua những hành động thực tế của nhà nước và các doanh nhân.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 296 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành