Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 16:38

Tổng quan về chính sách cạnh tranh và chống độc quyền của mỹ

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Ở Mỹ, chính sách cạnh tranh được coi là một bộ phận cơ bản của thực thể kinh tế và có vai trò trung tâm trong thiết kế luật pháp và quy chế kinh tế. Quan niệm và thực tế trên tạo cơ sở vững chắc cho cải cách thể chế một cách triệt để. Thực ra, cải cách thể chế theo hướng xây dựng các quy định dựa trên nền tảng cạnh tranh không phải là một ý tưởng mới, mà chỉ là sự quay trở lại cái gốc của chính trị và chính sách. Sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ đó có thể lý giải tại sao nước Mỹ đã rất tích cực trong việc xóa bỏ các kiểm soát về giá và nhập cuộc đối với các ngành có cấu trúc cạnh tranh.

Trong 20 năm qua, hai cơ quan chức năng về chính sách cạnh tranh là Vụ Chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang cùng với tòa án với tư cách là cơ quan phán quyết cuối cùng luôn vận dụng khái niệm kinh tế cơ bản của chính sách cạnh tranh. Trong gần 50 năm qua, chính sách cạnh tranh của Mỹ luôn dựa trên các nguyên tắc kinh tế. Lý do cơ bản thành lập Ủy ban Thương mại Liên bang vào năm 1914 là vận dụng các kiến thức kinh tế và thương mại vào thực thi luật cạnh tranh chung. Khi các nguyên tắc kinh tế đã có sức mạnh thì pháp luật chống độc quyền cũng áp dụng các nguyên tắc này.

Pháp luật về cạnh tranh ngăn ngừa khu vực tư nhân tạo ra các hạn chế đối với việc đạt các mục tiêu kinh tế, chủ yếu là mục tiêu sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Nói chung, mục tiêu kinh tế cơ bản này của pháp luật về cạnh tranh nhất quán với định hướng và nền tảng của chính sách thể chế. Báo cáo kinh tế hàng năm của Tổng thống được công bố vào năm 1996 đã đề cập đến chính sách thể chế qua việc nhấn mạnh tầm quan trọng của cạnh tranh thị trường trong việc giảm chi phí và giá cả, kích thích doanh nghiệp sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy đổi mới và mở rộng thị trường ngoài nước. Chính sách mà các cơ quan luật pháp liên bang khác theo đuổi thường nhằm mục tiêu thúc đẩy cạnh tranh hơn là thay thế cạnh tranh ở mức nhiều nhất có thể...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 1005 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành