Thứ bảy, 27 Tháng 8 2016 06:17

Tổng quan về quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Đặc điểm của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

So với các quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có các đặc điểm sau:

a) Đối tượng phát sinh lợi ích trong quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là các tài sản trí tuệ.

Khác với quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực tài sản thông thường khác, đối tượng phát sinh lợi ích trong quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là bản thân tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ là loại tài sản đặc biệt. Việc có được tài sản trí tuệ đòi hỏi một dạng lao động đặc biệt - lao động trí tuệ. Lao động đặc biệt này lại đòi hỏi những quá trình đào tạo và phát triển đặc biệt.

b) Phạm vi ảnh hưởng của quan hệ liên quan tới toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội và cả phạm vi hoạt động quốc tế của các chủ thể.

Việc ứng dụng các tài sản trí tuệ là tiền đề để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong tất cả các mặt. Muốn có tài sản trí tuệ, sức sáng tạo của con người phải được giải phóng. Sự giải phóng đó chỉ có thể thực hiện khi lợi ích của các chủ thể liên quan tới quá trình sáng tạo, sở hữu, sử dụng tài sản trí tuệ được đánh giá thoả đáng. Với  ý nghĩa đó, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có tác động ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của đời sống  kinh tế - xã hội và khả năng thoả mãn nhu cầu vật chất của con người. Khi động lực cho sự sáng tạo bị kìm hãm do lợi ích của chủ thể sáng tạo và sở hữu tài sản trí tuệ không được bảo hộ thoả đáng, xã hội phải hy sinh cơ hội để có được khả năng thoả mãn tốt hơn. Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa các chủ thể sở hữu và  sử dụng tài sản trí tuệ không chỉ tác động đến đời sống vật chất của con người, mà còn tác động tới cả đời sống và  nhu cầu thụ hưởng những giá trị tinh thần của mọi thành  viên trong xã hội. Ví dụ, văn học - nghệ thuật và các lĩnh vực liên quan đến nó chỉ có thể phát triển khi giá trị của  những người sáng tạo được tôn trọng, lợi ích của họ được xã hội ghi nhận thoả đáng. Đến lượt nó, sự sáng tạo lại tạo tiền đề để xã hội có cơ hội thụ hưởng lợi ích cao hơn...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

 

Đã xem 106 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành