Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 10:11

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

Đã có nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng chính sách thuế khá hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế được coi là những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách thuế đã trở thành công cụ đắc lực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế tại các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Kinh nghiệm xây dựng chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên được trao đổi giúp các quốc gia đang phát triển trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của mình. Sau đây xin giới thiệu kinh nghiệm xây dựng chính sách thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 55 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành