Thứ năm, 13 Tháng 4 2017 05:09

Một số vấn đề về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Các điều kiện. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước là trách nhiệm xuất phát từ hành vi của người thi hành công vụ.

Đây được coi là một dạng trách nhiệm vi hành vi của người khác. Để Nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường thì những điều kiện thông thường để quy trách nhiệm của người thi hành công vụ phải hội đủ (với hàm ý là nếu không có Nhà nước thì chính người thi hành công vụ sẽ chịu trách nhiệm). Vì lẽ đó mà các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung vào người thi hành công vụ.

Ở đây, bản thân hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ chưa đủ. Trách nhiệm này chỉ phát sinh khi hội đủ một số điều kiện khác. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đưa ra các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước mà chúng ta có thể được tóm tắt là phải thỏa mãn “3 có” và “2 không”, cụ thể như sau:

- Phải có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là văn bản đã có hiệu lực pháp luật, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; hoặc là bản án, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được nhà nước bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động hành chính

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

Ngoài ra, trong dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi còn quy định hành vi của người thi hành công vụ gây thiệt hại đã được xác định thuộc một trong các trường hợp sau:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 214 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành