Thứ ba, 16 Tháng 5 2017 02:51

Tổng quan về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Khái niệm “trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”

Bản chất của nhà nước pháp quyền là nhà nước chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Để xây dựng xã hội văn minh, hiện đại cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ toàn diện các quyền và nghĩa vụ cho các chủ thể trong xã hội, trong đó có nhà nước. Trách nhiệm của nhà nước có phạm vi rộng, phức tạp bởi nhà nước là một trong những chủ thể mang tính chính trị xã hội.

Về góc độ pháp lý, khi xem xét trách nhiệm phải xuất phát từ sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ: quyền càng rộng thì trách nhiệm càng lớn. Trước pháp luật, nhà nước cũng bình đẳng với các cá nhân, tổ chức nên nhà nước có thể phải gánh chịu các hậu quả bất lợi khi vi phạm trách nhiệm.

Có thể xem trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đặc biệt, bởi nó có những đặc thù riêng là bên có trách nhiệm bồi thường là nhà nước mà không phải trách nhiệm của cá nhân cán bộ, công chức hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại cần phải xây dựng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước độc lập so với việc điều chỉnh các quan hệ dân sự, hành chính nhưng cơ chế điều chỉnh phải bảo đảm tính liên thông hoặc có khả năng hoán đổi linh hoạt giữ các cơ chế khi cần thiết.

Thuật ngữ “trách nhiệm bồi thường của Nhà nước” không xa lạ trong văn bản pháp luật nhưng hiện nay vẫn không có định nghĩa chính thức về trách nhiệm này.

Thông qua văn bản cũng như thực tiễn và trên cơ sở lý luận, chúng ta có thể hiểu trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là việc Nhà nước chịu trách nhiệm bồi

Về chủ đề này, xem thêm Nguyễn Đỗ Kiến: “Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường cho cá nhân, tổ chức xuất phát từ hành vi trái pháp luật (hay hành vi không được pháp luật cho phép) của người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 75 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành