Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 02:57

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Bên cạnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự[1], hiện nay chúng ta còn có trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Đáng lẽ ra vấn đề trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong từng hoạt động này được điều chỉnh ở các phần khác nhau. Tuy nhiên, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã theo hướng thống nhất trong việc điều chỉnh.

Ở đây, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng như cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường trong hai hoạt động tố tụng dân sự và hành chính được quy định như nhau và chúng ta sẽ làm rõ trong chuyên đề này. Cũng như các lĩnh vực khác, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính phải tuân thủ các quy định chung.

Trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi tập trung vào phân tích vấn đề phạm vi trách nhiệm bồi thường và cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường.


[1] Xem thêm về trách nhiệm bồi thường của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.

Đã xem 300 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành