Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 08:24

Kinh nghiệm quản lý cán bộ công chức của Liên bang Nga

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Giới thiệu khái quát về Liên bang Nga

Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giối với khoảng 17.075.400 km2, có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp nhiều châu lục. Theo Tổng điều tra dân số năm 2010, Liên bang Nga có 142,9 triệu người với trên 180 dân tộc, trong đó người Nga chiếm 77,7%.

Theo Hiến pháp năm 1993, Liên bang Nga là nhà nước theo thế chế cộng hòa bán tổng thống (quyền lực của Tổng thống là rất lớn, Tổng thống là người đứng đầu Liên bang, có quyền quản lý và chỉ đạo trực tiếp đối với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành và địa phương), là nhà nước pháp quyền dân chủ liên bang, gồm 85 chủ thể (nước cộng hòa, tỉnh, tỉnh tự trị...). Hiến pháp quy định các đơn vị hành chính được phân chia có tính chất và quyền lực hạn chế. Từng nước tự trị đều có hiến pháp; vùng và thành phố có điều lệ và luật pháp của mình. Tuy nhiên, Hiến pháp vẫn là văn bản có hiệu lực cao nhất trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga1.

2. Bộ máy quản lý hành chính nhà nước của Liên bang Nga

Hệ thống cơ quan quản lý hành chính ở trung ương:

Hệ thống hành pháp của Chính phủ Liên bang Nga hiện nay gồm Thủ tướng, 08 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng của 20 bộ bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo đục và Khoa học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Phát triển vùng Viễn Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thể thao, Bộ Xây dựng và Nhà ở, Bộ Giao thông, Bộ Lao động và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Phát triển kinh tế, Bộ Năng lượng.

Ngoài 20 bộ còn có các cơ quan quản lý, các cơ quan này cũng nằm trong hệ thông hành pháp nhưng chỉ chịu sự điều hành riêng của Tổng thống, trong đó có ủy ban Bầu cử, Kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch ủy ban Bầu cử được bổ nhiệm bởi Thượng viện và Hạ viện của Liên bang Nga. Một mô hình tương tự như vậy được thiết lập ở các liên bang trực thuộc, điểm đặc biệt là các cơ quan này đều đại diện cho chính quyền trung ương ở địa phương như đại diện cơ quan thuế, cơ quan giáo dục.

Như vậy, điểm khác biệt của nền hành chính Liên bang Nga là hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, các cơ quan hành chính ở địa phương chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan hành chính ở trung ương và là cơ quan đại diện về lĩnh vực đó ở địa phương.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 90 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành