Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 08:27

Kinh nghiệm quản lý nhân lực khu vực công của Trung Quốc

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Trung Quốc) có diện tích là 9,6 triệu km2 với dân số hơn 1,3 tỷ người. Trung Quốc có 56 dân tộc và có 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo. Theo Hiến pháp Trung Quốc, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là nước xã hội chủ nghĩa của nền chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công nông làm nền tảng.

Từ khi tiến hành đổi mới kinh tế năm 1978, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ phát triển thần kỳ trung bình 10% trong vòng ba thập kỷ liên tiếp và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới cũng như là quốc gia nhập khẩu đứng thứ hai thế giới. Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như thành viên của các tổ chức quốc tế như WTO, APEC, G20 và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

1. Bộ máy hành chính Trung Quốc

Quốc vụ viện, tức Chính phủ nhân dân Trung ương là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Quốc vụ viện do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Kiểm toán, Tổng Thư ký Quốc vụ viện tạo thành. Đứng đầu Quốc vụ viện là Thủ tướng. Hiện nay, Quốc vụ viện Trung Quốc gồm 28 bộ và ủy ban cùng một số cơ quan trực thuộc.

Theo quy định của Hiến pháp, Trung Quốc có ba cấp hành chính địa phương gồm: tỉnh, huyện và hương. Nhưng trên thực tế, bộ máy hành chính địa phương Trung Quốc hiện có bốn cấp gồm: tỉnh, địa khu, huyện, hương. Cấp tỉnh bao gồm: tỉnh, khu tự trị, đặc khu hành chính và thành phố trực thuộc trung ương. Cấp địa khu là cấp hành chính dưới tỉnh và trên huyện, gồm có: địa khu, châu tự trị, đại cấp thị và minh. Cấp huyện gồm có: huyện, huyện tự trị, đô thị cấp huyện, quận nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã, kỷ, kỳ tự trị và lâm khu. Cấp hương là cấp tương đương cấp xã, phường của Việt Nam, được chia theo khu vực nông thôn và thành thị.

2. Đội ngũ công chức Trung Quốc

Luật công vụ năm 2005 của Trung Quốc đã xác định tất cả nhân sự trong khu vực công gồm toàn bộ lực lượng lao động của chính phủ, Đảng, Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương chính trị, các tổ chức tư pháp và kiểm sát, các tổ chức đảng phái dân chủ, tức là các tổ chức của 8 đảng phái dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều được gọi là công chức.

Tính đến nửa cuối năm 2012, Trung Quốc hiện có khoảng 7.080.000 công chức, ở Trung Quốc, công chức không nhất thiết phải là thành viên của Đảng Cộng sản, nhưng 95% cán bộ, công chức ở các vị trí hàng đầu là đảng viên.

Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung Quốc gồm hai loại:

- Công chức lãnh đạo là những người thừa hành quyền lực hành chính nhà nước. Các công chức này được bổ nhiệm theo các trình tự luật định, chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp, Luật công vụ và Luật tổ chức chính quyền các cấp.

- Công chức nghiệp vụ là những người thi hành chế độ thường nhiệm, do cơ quan hành chính các cấp bổ nhiệm và quản lý căn cứ vào Luật công vụ. Họ chiếm tuyệt đại đa số công chức nhà nước, chịu trách nhiệm quán triệt, chấp hành các chính sách và pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 76 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành