Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 08:41

Minh bạch trong quản lý hành chính ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Giới thiệu khái quát về Hoa Kỳ

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là nước cộng hòa lập hiến được thành lập ngày 4-7-1776. Nằm ở trung tâm của Bắc Mỹ, giữa Canada và Mêhicô, Hoa Kỳ bao gồm 50 bang và một quận liên bang (Côlômbia) với diện tích lớn thứ 4 trên thế giới, khoảng 3.710.000 dặm vuông (9.631.418 km2) và dân số gần 319 triệu dân, đứng thứ 3 trên thế giới.

Với lịch sử xây dựng hơn 200 năm, Hoa Kỳ hiện là quốc gia phát triển và có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nền kinh tế của quốc gia này được thúc đẩy bởi sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên và năng suất lao động cao. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu về sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa và cũng là quốc gia dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

Hoa Kỳ là một nước cộng hòa lập hiến và dân chủ đại diện, trong đó nguyên tắc đa số được kiềm chế bởi quyền của thiểu số được pháp luật bảo vệ. Chính phủ được quy định bởi một hệ thống kiểm tra và cân bằng được xác định bởi Hiến pháp Hoa Kỳ. Năm 2013, Hoa Kỳ đứng thứ 19 thế giới cả về chỉ số dân chủ và chỉ số nhận thức tham nhũng.

Hệ thống hành chính Hoa Kỳ gồm ba cấp chính quyền: liên bang, bang và địa phương.

2. Bộ máy quản lý hành chính nhà nước ở Hoa Kỳ

Đứng đầu hệ thống hành pháp Hoa Kỳ là Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống là người nắm giữ ba chức vụ lớn: nguyên thủ quốc gia, đứng đầu chính phủ và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật của ngành lập pháp trước khi trở thành luật chính thức, bổ nhiệm các thành viên Nội các và các công chức khác giúp quản trị, thi hành chính sách và thi hành luật liên bang.

Bộ máy hành chính của Hoa Kỳ gồm 15 bộ: Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Thương mại; Bộ Nông nghiệp; Bộ Giáo dục; Bộ Tài chính; Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh; Bộ Lao động; Bộ Tư pháp; Bộ Giao thông; Bộ Năng lượng; Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị; Bộ Nội vụ; Bộ Cựu chiến binh; Bộ An ninh nội địa.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 109 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành