Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 05:11

Tổng hợp các quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng giai đoạn trước năm 1945

a) Thời kỳ phong kiến:

Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, rừng là loại tài nguyên thuộc quyền quản lý của nhà vua nhưng người dân vẫn được tự do vào rừng săn bắn, hái lượm, kết hợp với săn bắt thú rừng. Theo chiều dài lịch sử, các triều đại phong kiến ở nước ta cũng đã có quy định luật lệ thành văn về lâm nghiệp, trước hết là thể lệ về thu thuế các sản vật của rừng. Sách “Lịch triều hiến chương loại chỉ” của tác giả Phan Huy Chú đã ghi, vào tháng 3 năm 1013, vua Lý Thái Tổ đã định ra lệ thu thuế sản vật rừng gồm có sáu loại thuế khác nhau, trong đó có các loại thuế liên quan đến sản vật khai thác ở rừng như: thuế sừng tê giác, ngà voi, thuế thu vào các loại hương liệu khai thác của dân Mạn Lào (dân tộc ít người), thuế thu vào gỗ và các loại hoa quả ở đầu nguồn. Như vậy, thời kỳ này Nhà nước đã đặt ra vấn đề thu thuế đối với tài nguyên rừng nhưng không phải thu bằng tiền mà thu bằng chính phần lâm sản khai thác từ rừng.

Quốc triều hình luật của nhà Lê (1428 - 1788) cũng đã có điều luật quy định về lĩnh vực bảo vệ rừng - Điều 22 trong chương Tạp Luận quy định: “Người nào chiếm cứ những hoa lợi ở núi, rừng, hồ, đập làm của riêng thì xử phạt 60 trượng”.

Nội dung chủ yếu của các quy định trên nhằm bảo vệ chế độ sở hữu của vua chúa đối với tài nguyên rừng. Ngoài ra, các triều đại phong kiến cũng đã có quy định, thể lệ về thuế lâm sản, về thủ tục khai thác các loại lâm sản để cống nạp cho nhà vua. Triều vua Gia Long (1802), theo sách “Đại Nam Hội điền”, Nhà vua đặt chế độ thuế đối với lâm thổ sản (mật ong rừng, trầm hương, ngà voi, sừng tê giác, cánh kiến, sừng hươu, kỳ nam...). Năm 1804, vua Gia Long đặt lệ thưởng cho những ai bẫy, bắt, giết được hổ. Triều đình đã hạ lệnh cho các tỉnh thu mua, cống nạp cho nhà vua các loại gỗ và lâm sản quý. Bên cạnh đó, cũng có những triều đại quy định những thể chế để tiết kiệm gỗ như dưới triều đại vua Minh Mạng (1840).

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 576 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành