Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 08:00

Một số vấn đề về hệ thống giáo dục suốt đời

(hình minh họa) (hình minh họa)

Hệ thống giáo dục suốt đời là hệ thống và mạng lưới cung cấp cơ hội học tập có tổ chức cho mọi thành viên trong xã hội của hệ thống giáo dục và các tổ chức xã hội. Mạng lưới và hệ thống giáo dục này có các đặc điểm và yêu cầu chủ yếu là tính đầy đủ, tính hoàn chỉnh và tính toàn diện. Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, song song với việc phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục suốt đời.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 42 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành