Kiểm soát quyền lực ở nghĩa chung nhất là loại hoạt động quyền lực thể hiện mối liên hệ giữa chủ thể quyền lực với khách thể của nó nhằm theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chức năng và thẩm quyền, bảo đảm để khách thể phải nằm trong quỹ đạo của các yêu cầu về quyền lực được xác định trong Hiến pháp, pháp luật và các đòi hỏi khác của chủ thể quyền lực. Có thể nói, mục đích cơ bản của kiểm soát quyền lực là bảo đảm để quyền lực được…
Phát triển là quy luật tất yếu của cuộc sống. Hoạt động phát triển tạo ra của cải vật chất, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống con người, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường thông qua việc tác động đến các yếu tố môi trường. Những hoạt động của con người như: khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.. và hoạt động của thiên nhiên như: động đất, núi lửa, bão, lũ... làm cho môi trường biến đổi. Các dạng biến đổi cơ bản là ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường,…
 Cuộc cách mạng Công nghiệp của Châu Á không ngừng mở rộng phạm vi của mình. Đầu tiên là các "con rồng nhỏ" Đông Á, như Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, hình như đã tiếp nối Nhật Bản trên con đường tăng trưởng Công nghiệp. Ngày nay, các Quốc gia ASEAN, tiêu biểu là Singapo, Malaixia và Thái Lan, đã bắt đầu được coi là "những nước Nhật Bản thế hệ thứ 3". Các nước này đang tiến nhanh vào những ngành công nghiệp cần nhiều lao động, mà các nền kinh tế Châu Á tiên tiến hơn…
Ở nước ta, quyền lực nhà nước của Nhân dân chủ yếu được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện là Quốc hội, Hội đồng nhân dân và những cơ quan nhà nước khác như Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân là những cơ quan do các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước lập ra và chịu trách nhiệm trước các cơ quan đại diện. Việc giám sát đối với hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước đó được…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành