Năm 1985, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quyết định cải cách thể chế giáo dục, trong đó ch ỉ rõ: "Giáo dục phải đào tạo nên một thế hệ con người mới có lí tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỉ luật, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, có tinh thần xả thân phấn đấu gian khổ vì sự giàu mạnh của đất nước và sự giàu có của nhân dân, không ngừng tìm tòi tri thức mới, có tinh thần khoa học thực sự cầu thị, đ ộc…
Giáo dục Singapore được biết đến như một hệ thống được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng đào tạo. Singapore là trung tâm giáo dục hàng đầu ở châu Á với các chương trình giáo dục đào tạo đa dạng và kết hợp độc đáo trong môi trường học an toàn và hiện đại. Dựa trên mục tiêu toàn diện, giáo dục Singapore cung cấp cho học sinh một môi trường học tập thực sự lí tưởng với hệ thống giáo trình phong phú, máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ cho học tập và giảng…
Hiến pháp Cộng hoà Pháp khẳng định: "nghĩa vụ của Nhà nước là tổ chức giáo dục công bắt buộc miễn phí và thế tục (phi tôn giáo) ở mọi bậc học". Luật Giáo dục khẳng định giáo dục là ưu tiên hàng đầu của Nhà nước và quy định một số nguyên tắc cơ bản của giáo dục. ... Giáo dục là ưu tiên hàng đầu về chính sách phát triển, cũng là công cụ cơ bản của việc đảm bảo sự công bằng và bình đẳng xã hội, của chính sách xã hội của Nhà nước phúc lợi -…
Chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc gia luôn có sự tác động qua lại giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền về và một số chính sách vĩ mô khác. Khi nền kinh tế bị ảnh vẫn tăng trưởng với mức thấp và thiếu ổn định, các nguy cơ của bất ổn vĩ mô vẫn còn hiện hữu thì việc Chính phủ tiếp tục gia tăng tổng cầu thông qua việc mở rộng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện không gian tài khóa không còn…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành