Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 08:07

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ Y TẾ TRUNG QUỐC

Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung, y tế Trung Quốc được phân chia quản lý trên bốn phương diện. Thứ nhất, Y tế cộng đồng. Về mặt dịch vụ y tế cộng đồng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, phòng tránh bệnh dịch tại các địa phương và trên cả nước, phòng tránh bệnh truyền nhiễm… Thời kỳ này, y tế Trung Quốc nhấn mạnh chủ trương “phòng tránh là chủ yếu”, ngoài ra còn có chủ trương “phong trào y tế yêu nước” đi sâu…
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang ảnh hướng ngày càng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Sự bùng nổ của các công nghệ mới của cảnh mạng công nghiệp lần thứ tư, như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật (lol), công nghệ số cái phân tần (DLT) hay công nghệ chuỗi khối (blockchain) và việc ứng dụng các công nghệ này đã làm xuất hiện nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại,…
        Việc hội nhập kinh tế được xem là một yếu tố chính của việc hội nhập khu vực, theo đó biên giới kinh tế giữa các nước và/hoặc khu vực tham gia sẽ được phá bỏ, thay vào đó là sự tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và các nhân tố sản xuất. Theo Balassa (1961), hội nhập kinh tế được phân thành các cấp độ: FTA, liên minh hải quan, thị trường chung, liên minh kinh tế và hội nhập kinh tế hoàn toàn. Ở cấp độ FTA, các nước thành viên sẽ…
Việc thực hiện chức năng kinh tế của Nhà nước ở Hoa Kỳ là điển hình của mô hình kinh tế thị trường tự do. Tuy nhiên, trong lịch sử, mô hình này cũng có những biến đổi, điều chỉnh cùng với những biến đổi, điều chỉnh trong chức năng kinh tế. Hình ảnh Nhà nước chỉ là “người gác đêm” cho giai cấp hữu sản phản ánh khá chính xác bức tranh về mối tương tác giữa Chính phủ và nền kinh tế ở Hoa Kỳ những năm nửa cuối thế kỷ XIX[1]. Trong những năm đầu của quá…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành