Chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển con người nên chính sách phát triển giáo dục đã được đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc xem m ục tiêu giáo dục và mục tiêu chương trình có quan hệ phụ thuộc, có nghĩa là mục tiêu giáo dục chế ước việc xác định m ục tiêu chương trình, từ quá trình phát triển của m ục tiêu giáo dục có thể thấy được quỹ đạo diễn biến của mục tiêu chương trình. Đồng thời, để thích ứng với yêu…
Chu trình hay quy trình là một quá trình công việc diễn ra bao gồm các bước, các khâu cơ bản nhất thiết cần phải làm. Chu trình truyền thông chỉ ra những khâu cơ bản của một quá trình truyền thông chuyên nghiệp; chỉ rõ trong tiến trình ấy, nhà truyền thông cần phải làm gì và làm như thế nào.Bên cạnh đó, truyền thông là một quá trình liên tục. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông chuyên nghiệp luôn luôn được tiến hành thông qua những chiến dịch, dự án, chương trình cụ thể. Nhưng dù bất kỳ…
Hệ thống giáo dục quốc dân Malaysia cũng giống như hệ thống giáo dục của một số nước và có điểm khác biệt so với hệ thống giáo dục Việt Nam là hệ thống giáo dục quốc gia gồm có 4 cấp từ giáo dục mầm non, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và giáo dục sau Trung học, trong khi đó giáo dục của Việt Nam gồm có giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông và giáo dục sau trung học phổ thông.…
Từ thực trạng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường trên thế giới trong mấy năm gần đây, căn cứ vào dự báo của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, có thể thấy từ nay đến năm 2030, những vấn đề mang tính toàn cầu và khu vực sẽ có ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, hoàn thiện thể chế kinh tế nói riêng là: Thứ nhất, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành