Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được sửa đổi, bởi Nghị định số 27/2018/NĐ - CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi là Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT, sửa đổi) đã đưa…
  Trong thập kỷ 80, tốc độ tăng trưởng của các nước này tuy có chững lại tí chút song cái gọi là Bốn Con Rồng vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thông qua mậu dịch hàng chế biến của mình, các NIE đã tác động mạnh vào các nước phát triển. Với quan hệ kinh tế đang ngày càng chặt chẽ giữa các NIE châu Á và Nhật Bản, ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản mở các cửa hiệu ở các nước này. Không chỉ hàng may mặc, sản phẩm nhiệt đới và các hàng công nghiệp nhẹ…
Công đoàn xí nghiệp đã đem lại cho giới quản lý một lực lượng lao động có tinh thần hợp tác để đổi lấy an ninh về việc làm và tiền lương tăng liên tục cùng với thâm niên. Chính nhờ có lực lượng lao động ổn định này, giới quản lý có thể an tâm đầu tư dài hạn, liên tục áp dụng những cải tiến mới và sẵn sàng đào tạo lại công nhân khi cần thiết. Hơn nữa, công đoàn xí nghiệp không đòi hỏi phải có sự phân loại việc làm cứng nhắc như công đoàn…
Mô hình này được thiết kế theo nguyên tắc bảo đảm “sở hữu tư nhân, cạnh tranh, tự do hình thành giá cả, tự do di chuyển về lao động, vốn và dịch vụ”[1]. Trong nền kinh tế ấy, “thị trường lao động được hỗ trợ bởi một hệ thống dịch vụ an sinh xã hội dựa trên nguyên tắc công bằng về sự đóng góp và sự cân bằng xã hội[2]. Nói cách khác, mô hình nền kinh tế thị trường xã hội kiểu Đức có cái lõi vật chất là nền kinh tế thị trường tự do dựa…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành