Có thể nói, không phải đợi đến công cuộc đổi mới đất nước năm 1986 thì tư tưởng về một nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật mới được hình thành ở Việt Nam. Tư tưởng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh manh nha từ những năm đầu của thế kỷ XX. Được tiếp thu nền văn minh Âu - Mỹ, nhất là kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của nhà nước trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch…
Để hình thành nên những công dân của đất nước, mục đích GDPT (Giáo dục phổ thông) của bất cứ nước nào cũng đề ra giáo dục phát triển toàn diện, cân đối, hài hoà giữa các mặt thể chất và tinh thần; trí tuệ và tình cảm; đạo đức và tài năng; cá nhân và xã hội; truyền thống dân tộc và văn hoá nhân loại... Nghĩa là, nền giáo dục phải có sứ mệnh giáo dục, đào tạo lớp người trẻ tuổi của đất nước thành những người công dân theo mong đợi của xã hội, đáp ứng…
Chương trình giáo dục phổ thông nhằm tạo ra những con người có tri thức khoa học nền tảng, học vấn phổ thông vững chắc; phát triển toàn diện về thể chất và khả năng cảm thụ nghệ thuật (âm nhạc, mĩ thuật); phát huy tối đa tiềm năng cá nhân và tính sáng tạo; khả năng làm việc độc lập, tự lập và tự tin; có khả năng ra quyết định; có trách nhiệm với bản thân, xã hội và nhân loại; có các năng lực chung và năng lực cho tương lai như: phát hiện và giải quyết…
Thứ sáu, 23 Tháng 11 2018 07:41

Một số lý thuyết truyền thông

Trong đời sống hàng ngày, người ta quan niệm thế nào thì hành xử như vậy, cho nên muốn thay đổi cách thực hành xử thì trước hết phải thay đổi quan niệm, tức là phải thay đổi nhận thức, tư duy... Lý thuyết là những vấn đề chung nhất, khái quát nhất được đúc kết từ thực tiễn và có vai trò chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động thực tiễn, từ nhận thức, thái độ đến hành vi xã hội của con người và cộng đồng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích lý thuyết truyền thông giúp…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành