1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 1.1. Khái niệm Môi trường đầu tư là một thuật ngữ đã được nghiên cứu và sử dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới. Cho đến hiện nay, khái niệm môi trường đầu tư được nhiều tác giả đề cập đến nhưng vẫn còn chưa thống nhất. Khái niệm môi trường đầu tư được nghiên cứu và xem xét theo nhiều khía cạnh khác nhau tuỳ theo mục đích, phạm vi, đối tượng nghiên cứu. Khái niệm 1:…
Nhiều công trình trên thế giới đã nghiên cứu về nguyên nhân tạo ra dòng chảy FDI. Phần này chỉ đề cập tới một số lý thuyết về ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến FDI. I. Lý thuyết ảnh hưởng môi trường đầu tư FDI 1. Lý thuyết chiết trung Lý thuyết chiết trung hay lý thuyết OLI (ownership–location–internalization) `của Dunning cho rằng một công ty thực hiện hoạt động FDI khi hội đủ ba lợi thế. Ba lợi thế đó là lợi thế sở hữu - lợi thế O (ownership), lợi thế địa điểm-lợi thế L (location)…
1. Thực tiễn pháp luật về nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản 1.1. Danh mục hàng hóa HS Hải quan thế giới đã xây dựng một hệ thống phân loại mới làm cầu nối và hài hòa các hệ thống phân loại hàng hóa khác. Với sự thông qua công ước HS của WCO (Tổ chức Hải quan thế giới), có thể nói danh mục HS đã trở thành một danh mục phân loại hàng hóa được chấp nhận trên toàn cầu. "Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" là việc căn cứ vào tên gọi, mô tả…
1. Đặc điểm của hệ thống pháp luật Nhật Bản Nhật Bản được coi là một quốc gia phát triển ở trình độ cao trên thế giới với một nền lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa đậm nét. Hệ thống pháp luật của Nhật Bản có những đặc điểm sau: Thứ nhất:  Hệ thống pháp luật Nhật Bản có những đặc điểm của dòng họ Civil Law. Về hệ thống Tòa án: Hệ thống tòa án của Nhật được xây dựng trên mô hình hệ thống tòa án của các nước thuộc hệ thống pháp luật Civil…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành