Tài liệu này tập trung tổng hợp quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài của ở một số nước đang phát triển và các nước phát triển để có một cái nhìn toàn diện đối với chính sách quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài trên thế giới. Tài liệu giới thiệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước nói trên với 6 nội dung như sau: Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài; Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp; Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;…
I. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát: 1. Lý thuyết về lạm phát:         Có nhiều phát biểu khác nhau về khái niệm lạm phát. Một số nhà kinh tế học cho rằng: lạm phát là hiện tượng tiền được cung ứng nhiều hơn mức cần thiết hoặc là do khối lượng tiền thực tế trong lưu thông lớn hơn khối lượng tiền cần thiết; hoặc: lạm phát là quá nhiều tiền được bỏ ra để săn lùng quá ít hàng hoá; lạm phát là hiện tượng bội chi lâu dài của ngân sách nhà nước; lạm phát…
     Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động... Phát triển ổn định, lành mạnh, có hiệu quả thị trường bất động sản sẽ tạo ra một khối lượng lớn cơ sở vật chất cho xã hội, giúp cho các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển và nâng cao điều kiện…
Để khắc phục các tồn tại, bất cập trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhất là Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp luật liên quan. Tài liệu này tổng hợp các kiến nghị, đề xuất như vậy với hai nội dung lớn: 1) Những kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp luật nói chung về kinh doanh bất động sản; 2) những kiến nghị sửa đổi Luật Kinh doanh bất động…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành