1. Tổng quan quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Nhật Bản Trong những năm gần đây, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Năm 2011, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 21 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 11 tỷ USD, tăng 39% so với năm trước đó. Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2012 đạt trên 14 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu…
     Tài liệu này giới thiệu kinh nghiệm của một số nước về chính sách liên quan đến thị trường bất động sản để tham khảo. Khái quát chung cho thấy các nước đều rất quan tâm đến thị trường bất động sản. Tuy có khác nhau, nhưng nhìn chung các nước đều có tương đối đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường này hoạt động hiệu quả, lành mạnh, ổn định, có tính chuyên nghiệp cao và đều có xu hướng mở cửa, thu hút đầu…
I. Tình hình biến đổi khí hậu và sự tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam: 1. Tình hình chung về biến đổi khí hậu: Khí hậu là trạng thái khí quyển ở nơi nào đó, được đặc trưng bởi các trị số trung bình nhiều năm về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng bốc thoát hơi nước, mây, gió...Như vậy, khí hậu phản ánh giá trị trung bình nhiều năm của thời tiết và nó thường có tính chất ổn định, ít thay đổi. Trong lịch sử địa…
I. Thực trạng chăn nuôi và ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi: 1. Một số kết quả đạt được:   Trong những năm gần đây, phát triển chăn nuôi trang trại liên tục tăng mạnh, đến nay cả nước đã có trên 20.809 trang trại chăn nuôi. Đáng chú ý là chăn nuôi trang trại không chỉ đối với những vật nuôi truyền thống mà còn đang có sự dịch chuyển sang chăn nuôi đối với các loại vật nuôi hoặc động vật quí hiếm. Trong suốt những năm đổi mới, ngành chăn nuôi đã nỗ lực vượt qua…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành