I. Đánh giá thực trạng Xúc tiến thương mại và thể chế chính sách liên quan đến hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại của ngành thủy sản Việt Nam: 1. Một số kết quả ban đầu: Trong suốt một thời gian dài vừa qua ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trở thành một ngành sản xuất định hướng xuất khẩu với nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị cao và hiện đã có mặt tại hơn 160 thị trường trên thế giới. Có thể nói rằng, mặc dù còn nhiều…
1. Thành công của Hàn Quốc[1]  Mô hình phát triển của Hàn Quốc là một hình mẫu điển hình của mô hình phát triển kinh tế dựa vào Nhà nước, trong đó, quốc gia này đã duy trì tăng trưởng kinh tế liên tục nhờ đẩy mạnh xuất khẩu và liên tục cải tiến cơ cấu ngành, cho dù các quan điểm chính sách có sự thay đổi lớn theo thời gian. Thời kỳ công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ từ những năm 1960 đến những năm 1980 được chia theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thập niên 1960,…
I. Tình hình chung về ngành chế biến gỗ ở Việt Nam: 1. Một số thành tựu: Ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã đạt được nhiều thay đổi tích cực trong những năm vừa qua, sản lượng và chất lượng sản phẩm tăng cao, sản phẩm đã được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian từ năm 2000 đến nay, ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ tăng nhanh từ 1.200 doanh nghiệp năm…
I. Tổng quan tình hình an ninh lương thực của các nước có thu nhập thấp: 1. Tình hình chung:  Trong khi đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế từ 4 năm nay, thế giới lại bị bóng ma của cuộc khủng hoảng lương thực ám ảnh. An ninh lương thực trở nên vô cùng cấp bách trong những năm gần đây cho hơn 7 tỉ người trên thế giới. Có lẽ hơn lúc nào hết, thế giới đã nhận thức rõ ràng một nguy cơ mới ngày càng hiện hữu, đó là một cuộc khủng hoảng lương…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành