Các hoạt động trong quản lý chất lượng khám chữa bệnh rất phức tạp và thuật ngữ có thể gây nhầm lẫn. Vì vậy, cần hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh. Tiêu chí là các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc dùng để đo lường hoặc kiểm tra, giám sát mức độ yêu cầu cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của chất lượng. Tiêu chuẩn công nhận là mức độ xuất sắc mà các tổ chức phải đạt được để được chứng nhận bởi một cơ quan…
Nếu không xem xét các quan hệ lao động hợp tác và việc quản lý được đổi mới, thì chúng ta sẽ không thể hiểu được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên, hai nhân tố quan trọng này không phải là những điều kiện sẵn có ngay sau chiến tranh. Đúng hơn là chúng dần dần được hình thành thông qua những cuộc cải cách và đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân lao động sau chiến tranh. Thật vậy, những cuộc cải cách quản lý và…
Ở Nhật Bản trước chiến tranh, nông nghiệp chiếm ưu thế trong nền kinh tế, canh tác là nguồn lực quan trọng nhất và ai kiểm soát được đất sẽ chi phối được xã hội. “Địa chủ” (Jinushi), sở hữu tới gần nửa số đất canh tác và có sức mạnh áp đảo trong các cộng đồng nông thôn. Thượng viện lúc đó có rất nhiều địa chủ và bất cứ một nỗ lực nào nhằm cải thiện địa vị của tầng lớp tá điền, gây bất lợi cho họ, đều bị chặn lại. Mặt khác, canh tác do 5,5…
Vận tải liên vận đa phương tiện trong nước và quốc tế vốn đã tiến bộ cùng với sự phát triển của vận chuyển hàng hoá bằng công-ten-nơ, đã trở thành phương thức phân phối hàng hoá quốc tế chủ chốt vào đầu thập kỷ 80. Để việc vận chuyển liên vận này hoạt động được thuận lợi, cần phải có một hệ thống phân phối tổng thể, bao gồm mọi yếu tố tạo nên hệ thống phân phối: đóng gói, kho hàng, gửi hàng (cảng và kiểm tra hải quan), vận chuyển xe tải, xếp hàng và vận chuyển…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành