Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới sẽ đối mặt với nhiều rủi ro về kinh tế, xã hội và môi trường với quy mô và tần suất ngày càng lớn. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đòi hỏi phải xây dựng chính sách an sinh xã hội toàn dân, toàn diện, nhằm hỗ trợ người dân đối phó hiệu quả với các rủi ro dẫn đến suy giảm hoặc mất thu nhập, đảm bảo phúc lợi cho người…
Thứ sáu, 24 Tháng 1 2014 00:00

Bảo vệ môi trường nông thôn.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, 74% dân số đang sống ở khu vực nông thôn và miền núi với khoảng 20% số hộ ở mức nghèo đói. Những năm gần đây, các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với những hoạt động dịch vụ, sinh hoạt đã làm xuất hiện nhiều vấn đề môi trường có tính chất đan xen lẫn nhau và ở nhiều nơi, nhiều chỗ đã và đang trở thành bức xúc.

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành