Những ảnh hưởng đối với nền kinh tế tập Nhật Bản đã đưa ra một loạt chính sách cải cách sau chiến tranh, đặc biệt là các “chính sách phi tập trung”, trong bối cảnh nước Nhật bị chiến đóng dưới sự kiểm soát của các cường quốc đồng minh. Cần nghiên cứu và đánh giá tính hiệu quả của chính sách phát triển và khả năng chuyển giao cho các nước của chúng. Trong chuyên đề này, tập trung vào hai nhóm chính sách phi tập trung hóa.           Trên đây là trích dẫn của…
Nền kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn ngay sau chiến tranh (1945-50) kết thúc. Nhật Bản vượt qua những khó khăn này thông qua những chính sách kinh tế của Chính phủ, nhưng lại không chú trọng vào phân phối thu nhập của nền kinh tế.           Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.
Trong lịch sử phát triển, ngày nay loài người đã đạt được những bước tiến nhanh chưa từng có, nhưng cũng chưa bao giờ loài người đứng trước những thách thức, nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của mình như hiện nay: cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia... Đó là những vấn đề an ninh phi truyền thống, đang đặt ra những yêu cầu bức thiết phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế để…
Khái niệm an ninh con người đã được chương trình phát của Liên hợp quốc (UNDP) thúc đẩy phát triển hoàn chỉnh hơn và chuyển hóa vào các chương trình hành động của mình. Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc (UNDP) công bố năm 1994 cho rằng: Quan niệm an ninh trong thời gian quá dài đã được giải thích theo nghĩa hẹp, dừng lại ở an ninh lãnh thổ trước sự xâm lược từ bên ngoài, ở việc bảo vệ lợi ích dân tộc trong chính sách đối ngoại và ở an ninh toàn cầu…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành