Theo quy định của pháp luật, vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn pháp định và vốn điều lệ. Vốn pháp định được hiểu là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ là cách hiểu dựa theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật công ty năm 1990, tức những luật đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đều không giải thích, thậm chí…
Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò ban thư ký của Hội đồng quốc gia về khoa học và công nghệ. Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp mọi hoạt động khoa học và công nghệ do các bộ khác quản lý; đảm bảo các chính sách, chương trình, dự án về khoa học và công nghệ phù hợp với các ưu tiên quốc gia. Giúp việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ là Viện Kế hoạch và đánh giá khoa học và công nghệ, với các nhiệm vụ chính là lập kế hoạch…
Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật củadoanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và…
Trong lịch sử nền giáo dục của mình, nước Đức luôn tự hào là "miền đất sản sinh ra nhiều vĩ nhân lịch, sử trong các ngành khoa học như triết học, hội họa, âm nhạc và văn học. Thành tựu nổi bật của nền giáo dục và khoa học nước Đức là xếp thứ ba thế giới về số giải Nôben, từ năm 1950 đến nay đoạt 31 giải Nôben, riêng trong năm 2007 có 2 người. Cho đến trước đầu thế kỷ XXI, trong tâm thức của châu Âu và thế giới, nước Đức có một nền giáo…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành