Ngay sau khi vào Nhà Trắng từ tháng Giêng năm 2001, Tổng thống Bush đã nhấn mạnh nhu cầu làm cho Chính phủ hướng vào hoạt động hiệu quả và trách nhiệm hơn. Quan điểm này thể hiện trong đề nghị ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2002 và 2003. Sự suy giảm kinh tế trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, cũng đã ảnh hưởng gần như đến tất cả các khía cạnh về chính sách và ngân sách của Chính phủ. Mặc dù vậy, khuôn khổ chung và phương…
Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm”Đồng thời với việc Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đã quy đ ịnh cụ thể ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã loại bỏ tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, B ộ luật này vẫn duy trì một số tội phạm tương tự như kinh doanh…
Riêng với giáo dục cơ sở, Luật Giáo dục 2005 chỉ rõ: "Giáo dục bắt buộc tối thiểu phải đảm bảo cho từng học sinh các công cụ cần thiết để làm chủ một nền tảng chung được cấu thành bởi m ột tổng thể kiến thức và năng lực nhất thiết phải làm chủ để có thể thành công trong học hành, tiếp tục quá trình đào tạo, xây dựng tương lai cá nhân và tương lai nghề nghiệp, thành công trong cuộc sống trong xã hội". Bản SOCCOM 2015 khẳng định: Giáo dục bắt buộc có mục tiêu kép: đào…
Trước hết, các Luật doanh nghiệp năm 1999, 2005 và 2014 đều quy định, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, chứ không phải là xin giấy phép kinh doanh. Vì vậy, nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, thì cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.Điều này khác với quy định về việc cho phép của Nhà nước như Giấy phép thành lập doanh nghiệp theo Luật công ty năm 1990; Gi ấy phép thành lập và…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành