Nâng cao chất lương giải thích pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo chủ trương "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng", đồng nghĩa với việc xây dựng một nền pháp luật có chất lượng cao, phù hợp với các quy luật vận động, phát triển của xã hội, với các tiến bộ xã hội cũng như các giá trị chung đã được tích lũy trong lịch sử nhân loại. Hệ thống…
Bước vào thế kỷ XXI trí thức trở thành nguồn lực quan trọng đối với phát triển của một quốc gia. Thành công của những nước công nghiệp phát triển như Cộng hòa Liên bang Đức trong cạnh tranh quốc tế được đo bởi tốc độ chuyển tải kiến thức thành sản phẩm và quy trình mới. Hợp tác có hiệu quả giữa các đối tác đại diện cho khu vực nghiên cứu và sản xuất sẽ trở thành yếu tố quyết định đến quá trình đổi mới. Trong phân tích gần đây, OECD đã nhấn mạnh sự thành công…
Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người đều có quyền sở hữu một cách hợp pháp thu nhập, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, sinh hoạt và phần vốn góp của mình trong các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp, đồng thời pháp luật Việt Nam cũng ghi nhận và khẳng định quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế hợp pháp của công dân. Mặt khác, pháp luật Việt Nam công nhận sự tồn tại lâu dài, ổn định cũng như sự phát triển của mọi loại hình doanh nghiệp. Pháp luật bảo…
Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Hàn Quốc, về cơ bản tương đồng với cơ cấu chung của các hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay của nhiều nước trên thế giới. Các cấp học và trình độ đào tạo với hệ mẫu giáo là 3 năm; tiểu học là 6 năm; và trung học: 6 năm, trong đó sơ trung hay trung học cơ sở là 3 năm và cao trung là 3 năm. Trong cao trung có trung học phổ thông, trung học khoa học (dành cho học sinh có năng khiếu về khoa học),…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành