Về quyền lực nhà nước, các học thuyết về vấn đề này được hình thành và phát triển từ nhiều nhà nghiên cứu về khoa học chính trị khác nhau. Về tự do tự nhiên của con người không bị ràng buộc bởi các quyền lực siêu nhiên chính quyền kể cả các quyền lực lập pháp John Locke cho rằng vai trò của chính quyền là bảo vệ tài sản của người dân và chính quyền phải bị thay thế khi không thực hiện được sự ủy nhiệm này. Nói cách khác, quyền lực của chính quyền có nguồn…
Có thể định nghĩa quyền lực nhà nước (state power) là khả năng của Nhà nước buộc các cá nhân, tổ chức trong xã hội phải phục tùng chính sách, pháp luật do Nhà nước đề ra. Trong xã hội sẽ tồn tại nhiều dạng quyền lực, do nhiều dạng chủ thể khác nhau nắm giữ, tác động đến những đối tượng khác nhau và các quan hệ xã hội khác nhau. Có thể khẳng định trong các xã hội, quyền lực nhà nước là dạng quyền lực được bảo đảm thực thi tốt hơn cả. Mặc dù vậy, cần…
Việc nghe và xem xét báo cáo công tác giúp Quốc hội nắm được tình hình hoạt động của Chính chủ, qua đó, tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời về tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật trong thực tiễn; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội và Nhân dân. Trong quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, hoạt động xem xét báo cáo của Quốc hội dựa trên cơ sở hoạt động thẩm tra báo cáo của Hội đồng dân tộc và…
Hệ thống tài chính của một nền kinh tế thường đáp ứng nhu cầu đặc thù cho nền kinh tế thực tế lúc đó. Vì vậy để hiểu được những thay đổi trong hệ thống tài chính sau chiến tranh, cần thiết phải hiểu được những thay đổi diễn ra trong nền kinh tế thực tế của Nhật Bản. Việc thực hiện từng giai đoạn dựa vào thương mại của sự phát triển kinh tế Nhật bản đã xác định thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 đến cuối thời kỳ tăng trưởng cao (HGE) là thời…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành